Βιομηχανικές
Μονώσεις
Μονώσεις Πλοίων. Σκαλωσιές. Αμμοβολές. Βαφές. scroll ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ 2 Κατασκευή και τοποθέτηση εξειδικευμένων συστημάτων σκαλωσιών. 3 Αμμοβολές / Βαφές σωλήνων, δοχείων, εναλλακτών, δεξαμενών, λεβήτων, αεραγωγών, ηχομονώσεις με πετροβάμβακα, πολυουρεθάνη αρμαφλέξ, καθώς και επικαλύψεις αυτών με λαμαρίνα ανοξείδωτη, γαλβάνιζε, αλουμίνιο. 4 Έχουμε την δυνατότητα για αυθημερόν ανάληψη έργου/ων. Θα χαρούμε να ακούσουμε τις ανάγκες και να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, στην καλύτερη δυνατή τιμή και ποιότητα. Έχουμε την δυνατότητα για αυθημερόν ανάληψη έργου/ων. Θα χαρούμε να ακούσουμε τις ανάγκες και να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, στην καλύτερη δυνατή τιμή και ποιότητα. Τι παρέχουμε 1 Βιομηχανικές μονώσεις, μονώσεις πλοίων, εργοστασίων και διυλιστηρίων, θερμών και ψυχρών τύπων.

ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Η ISOLTEC έχει ως βασική προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία σαν υποχρέωση ισοδύναμη με οποιαδήποτε άλλη λειτουργία της. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πολιτική υγείας & ασφάλειας εργαζομένων

Βιομηχανικές Μονώσεις Μονώσεις Πλοίων Σκαλωσιές Αμμοβολές / Βαφές ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ με υπευθυνότητα υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένη μεθοδολογία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Παρέχουμε